Lịch thi đấu & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh đụng cao thủ Trung Quốc

Thứ tư - 14/03/2018 17:24
Lịch thi đấu & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh đụng cao thủ Trung Quốc

(Tin thể thao) Ván 7 giải cờ vua quốc tế 2018 diễn ra vào 9h30 (14/3) sẽ có những cặp đấu rất đáng chú ý.

Ván thứ 7: Nóng bỏng những cuộc thư hùng

Vào 9h30 ngày 14/3 tiếp tục diễn ra ván 7 giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam. Tuấn Minh đụng Wang Hao, Quang Liêm gặp Ivan Rozum. Một cặp đấu cùng giờ đáng chú ý khác, Nguyễn Anh Khôi sẽ gặp người đàn anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế ở Việt Nam (sau 6 ván)

TTKỳ thủKết quảElo

1

Lê Tuấn Minh

5½/6

2489

2

Wang, Hao

5/6

2713

3

Mareco, Sandro

5/6

2635

4

Gordievsky, Dmitry

5/6

2630

5

Lê Quang Liêm

4½/6

2736

6

Karthikeyan, P.

4½/6

2473

7

Karthikeyan, Murali

4½/6

2592

8

Erigaisi Arjun

4½/6

2458

9

Nguyễn Anh Khôi

4½/6

2435

10

Nguyễn Ngọc Trường Sơn

4½/6

2630

11

Zhao, Jun

4½/6

2599

12

Rozum, Ivan

4½/6

2582

13

Pichot, Alan

4/6

2558

14

Trần Minh Khang

4/6

2366

15

Harsha Bharathakoti

4/6

2443

16

Zou, Chen

4/6

2291

17

Trần Tuấn Minh

4/6

2522

18

Wen, Yang

4/6

2608

19

Pascua, Haridas

4/6

2431

20

Bùi Vinh

4/6

2400

21

Raghunandan, Kaumandur Srihari

4/6

2412

22

Mithil, Ajgaonkar

4/6

2222

23

Sivuk, Vitaly

4/6

2526

24

Vishnu Prasanna. V

4/6

2526

25

Saduakassova, Dinara

4/6

2479

26

Pham, Chuong

4/6

2393

27

Santiago, Yago De Moura

4/6

2473

28

Li, Yankai

4/6

2434

29

Chen, Qi b

4/6

2359

30

Xu, Yi

4/6

2499

31

Lei, Tingjie

4/6

2545

32

Sethuraman, S.P.

4/6

2649

33

Lu, Chan Hung

3½/6

2181

34

Nguyen, Van Huy

3½/6

2454

35

Deepan Chakkravarthy J.

3½/6

2520

36

Dao, Thien Hai

3½/6

2474

37

Karavade, Eesha

3½/6

2391

38

Setyaki, Azarya Jodi

3½/6

2331

39

Liu, Guanchu

3½/6

2460

40

Xu, Zhihang

3½/6

2364

41

Tokhirjonova, Gulrukhbegim

3½/6

2318

42

Nandhidhaa, PV

3½/6

2261

43

Moksh Amit Doshi

3½/6

2256

44

Czebe, Attila

3½/6

2436

45

Raja Harshit

3½/6

2444

46

Llaneza Vega, Marcos

3½/6

2430

47

Hoang, Canh Huan

3½/6

2402

48

Nguyen, Duc Hoa

3½/6

2463

49

Dimakiling, Oliver

3/6

2441

50

Sharma, Dinesh K.

3/6

2247

51

Pena Gomez, Manuel

3/6

2478

52

Diu, Viacheslav

3/6

2426

53

Dang, Hoang Son

3/6

2317

54

Bogdanovich, Stanislav

3/6

2560

55

Aravindh,Chithambaram VR.

3/6

2617

56

Nguyen, Van Hai

3/6

2335

57

Anand Nadar

3/6

2262

58

Tu, Hoang Thong

3/6

2414

59

Alfred, Nathan S W

3/6

2208

60

Taher, Yoseph Theolifus

3/6

2375

61

Nguyen, Quoc Hy

3/6

2039

62

Kulkarni Bhakti

3/6

2275

63

Nguyen, Anh Dung

3/6

2491

64

Shyaamnikhil P

3/6

2394

65

Cao, Sang

3/6

2381

66

Gomes, Mary Ann

3/6

2318

67

Gara, Ticia

3/6

2357

68

Wang, Jue

3/6

2354

69

Vo, Thanh Ninh

3/6

2370

70

Akshat, Khamparia

3/6

2408

71

Krysa, Leandro

3/5

2548

72

Dixit, Nikhil

3/6

2251

73

Sammed Jaykumar,Shete

3/6

2382

74

Kathmale, Sameer

3/6

2320

75

Nitish Belurkar

3/6

2293

76

Quizon, Daniel

3/6

2204

77

Zhang, Ziji

3/6

2374

78

Duong, The Anh

3/6

2327

79

Kulkarni, Chinmay

3/6

2215

80

Laxman, R.R.

3/5

2457

81

Lee, Jun Hyeok

2½/6

2286

82

Liu, Zhaoqi

2½/6

2133

83

Pham, Le Thao Nguyen

2½/6

2354

84

Vogt, Lothar

2½/6

2402

85

Kunal, M.

2½/6

2340

86

Raja Rithvik R

2½/6

2227

87

Manush Shah

2½/6

2202

88

Snehal, Bhosale

2½/6

2105

89

Nguyen, Phuoc Tam

2½/6

2169

90

Abelgas, Roel

2½/6

2273

91

Piasetski, Leon

2½/6

2258

92

Tran, Le Dan Thuy

2½/6

2036

93

Abhishek, Kelkar

2½/6

2370

94

Sihite, Chelsie Monica Ignesias

2½/6

2189

95

Nguyen, Thi Thanh An

2½/6

2274

96

Looi, Xin Hao

2½/6

2104

112

Rathnakaran, K.

2/6

2395

97

Bach, Ngoc Thuy Duong

2½/6

2000

98

Doan, Van Duc

2½/6

2112

99

Jishitha D

2½/6

2099

100

Li, Ruofan

2½/6

2351

101

Pham, Xuan Dat

2½/6

2118

102

Vo, Thi Kim Phung

2/6

2425

103

Luong, Phuong Hanh

2/6

2192

104

Pratyusha, Bodda

2/6

2164

105

Pham, Thi Thu Hien

2/6

2138

106

Le, Huu Thai

2/6

2223

107

Divya Deshmukh

2/6

2138

108

Bhambure, Shantanu

2/6

2135

110

Le, Minh Hoang

2/6

2184

109

Gu, Xiaobing

2/6

2354

111

Samant Aditya S

2/6

2107

113

Nguyen, Hoai Nam

1½/6

2177

114

Vasilyev, Mikhail

1½/6

2141

115

Hoang, Thi Bao Tram

1½/6

2410

116

Kulkarni, Vinayak

1½/6

2161

117

Vatsal Singhania

1½/6

2090

118

Nguyen, Hoang Nam

1½/6

2188

119

Kwon, Sehyun

1½/6

2169

120

Nguyen, Thi Mai Hung

1½/6

2321

121

Thipsay, Bagyashree Sathe

1½/6

2000

122

Emperado, Emmanuel

1½/5

2232

123

Song, Yuxin

1½/6

2067

124

Priyanka, K

1/6

2087

125

Vaingorten, Yaaqov

1/6

2298

126

Andyka, Pitra

1/6

2265

127

Yee, Soon Wei

1/5

2263

128

Swati Ghate

½/6

2249

129

Zhu, Yi

0/1

2420

130

Tran, Ngoc Lan

0/1

2250

131

To, Nhat Minh

0/1

2364

132

Saravana, Krishnan P.

0/0

2312

133

Sai Agni Jeevitesh, J

0/1

2373

Lịch thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam (ván 7 - 14/3)

* Ván đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 9h30 (Việt Nam)

TT

Kỳ thủ - Điểm số - Elo

Kết quả

Kỳ thủ - Điểm số - Elo

1

GM Wang, Hao (5) 2713

IM Le, Tuan Minh (5½) 2489

2

GM Gordievsky (5) 2630

GM Mareco, S. (5) 2635

3

GM Le, Quang L. (4½) 2736

GM Rozum, Ivan (4½) 2582

4

IM Nguyen, A. K. (4½) 2435

GM Nguyen, N. T. (4½) 2630

5

GM Zhao, Jun (4½) 2599

FM E. Arjun (4½) 2458

6

IM Karthikeyan. (4½) 2473

GM Karthikeyan (4½) 2592

7

GM Sethuraman, S.P. (4) 2649

GM Santiago, Y. (4) 2473

8

IM Bharathakoti (4) 2443

GM Wen, Yang (4) 2608

9

GM Pichot, Alan (4) 2558

IM Raghunandan (4) 2412

10

Li, Yankai (4) 2434

GM Krysa, L. (3) 2548

11

GM Lei, Tingjie (4) 2545

GM Bui, Vinh (4) 2400

12

IM Pascua, H. (4) 2431

GM Sivuk, Vitaly (4) 2526

13

GM V. Prasanna. V (4) 2526

Mithil, A. (4) 2222

14

IM Pham, Chuong (4) 2393

GM Tran, Tuan M. (4) 2522

15

Chen, Qi b (4) 2359

IM Xu, Yi (4) 2499

16

IM Saduakassova (4) 2479

IM Tran, Minh T. (4) 2366

17

FM Zou, Chen (4) 2291

GM Nguyen, D. H. (3½) 2463

18

GM Deepan C. J. (3½) 2520

FM Hoang, C. H. (3½) 2402

19

GM Dao, Thien H. (3½) 2474

IM Karavade, E. (3½) 2391

20

IM Liu, Guanchu (3½) 2460

FM Xu, Zhihang (3½) 2364

21

IM Nguyen, V. H. (3½) 2454

FM Setyaki, A. (3½) 2331

22

IM Raja Harshit (3½) 2444

IM Lu, Chan Hung (3½) 2181

23

M. A. Doshi (3½) 2256

GM Czebe, Attila (3½) 2436

24

WIM Nandhidhaa (3½) 2261

IM Llaneza Vega (3½) 2430

25

GM Aravindh, C.. (3) 2617

WGM Tokhirjonova (3½) 2318

26

IM Nguyen, V. H. (3) 2335

GM Bogdanovich (3) 2560

27

GM Nguyen, A. D. (3) 2491

WGM Wang, Jue (3) 2354

28

IM Duong, The A. (3) 2327

IM Pena Gomez (3) 2478

29

GM Laxman, R.R. (3) 2457

WGM Gomes, M. A. (3) 2318

30

IM Dimakiling (3) 2441

FM Anand Nadar (3) 2262

31

IM Kathmale, S. (3) 2320

IM Diu, V. (3) 2426

32

FM N. Belurkar (3) 2293

GM Tu, Hoang T. (3) 2414

33

IM Akshat, K. (3) 2408

FM Dang, H. S. (3) 2317

34

CM K. Bhakti (3) 2275

IM S. P (3) 2394

35

IM Sharma, D. K.. (3) 2247

Sammed Jayku. (3) 2382

36

FM Alfred, N. S. (3) 2208

GM Cao, Sang (3) 2381

37

FM Taher, Y. T. (3) 2375

Kulkarni, C. (3) 2215

38

Quizon, D. (3) 2204

Zhang, Ziji (3) 2374

39

IM Vo, Thanh N. (3) 2370

Dixit, Nikhil (3) 2251

40

CM Nguyen, Q. H. (3) 2039

WGM Gara, Ticia (3) 2357

41

Manush Shah (2½) 2202

GM Vogt, Lothar (2½) 2402

42

WIM Sihite, C. M. (2½) 2189

IM Abhishek, K. (2½) 2370

43

Pham, Xuan D. (2½) 2118

IM Pham, L. T. (2½) 2354

44

IM Li, Ruofan (2½) 2351

Nguyen, P. T. (2½) 2169

45

Looi, Xin Hao (2½) 2104

Kunal, M. (2½) 2340

46

FM Lee, Jun H. (2½) 2286

WFM Jishitha D (2½) 2099

47

WGM Nguyen, T. T. (2½) 2274

Liu, Zhaoqi (2½) 2133

48

WFM Bach, N. T. (2½) 2000

FM Abelgas, Roel (2½) 2273

49

WFM Tran, L. D. (2½) 2036

IM Piasetski, L. (2½) 2258

50

Emperado, E. (1½) 2232

Snehal, B. (2½) 2105

51

FM Raja R. R (2½) 2227

Doan, Van Duc (2½) 2112

52

WFM D. Deshmukh (2) 2138

WGM Vo, Thi K. P. (2) 2425

53

IM Rathnakaran. (2) 2395

WIM Pratyusha, B. (2) 2164

54

WGM Gu, Xiaobing (2) 2354

Pham, T. T. (2) 2138

55

CM Le, Minh H. (2) 2184

CM Le, Huu Thai (2) 2223

56

Bhambure, S. (2) 2135

WIM Luong, P. H. (2) 2192

57

Samant A. S (2) 2107

WGM Hoang, T. B. (1½) 2410

58

Kulkarni, V. (1½) 2161

WGM Nguyen, T. M. (1½) 2321

59

IM Vasilyev, M. (1½) 2141

CM Nguyen, H. N. (1½) 2188

60

Nguyen, H. N. (1½) 2177

V. Singhania (1½) 2090

61

WIM Thipsay, B. (1½) 2000

CM Kwon, Sehyun (1½) 2169

62

Priyanka, K (1) 2087

WCM Song, Yuxin (1½) 2067

63

FM Andyka, Pitra (1) 2265

FM Vaingorten (1) 2298

64

WGM Swati Ghate (½) 2249

FM Yee, Soon Wei (1) 2263

Lịch thi đấu & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh đụng cao thủ Trung Quốc 1
Federer - Krajinovic: 57 phút xây xẩm mặt mày (Vòng 3 Indian Wells)

Trận đấu đã diễn ra trong vỏn vẹn có 57 phút và kết thúc rất một chiều.

Bấm xem >>

Nguồn tin: hn.24h.com.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Trượt băng NVH Thanh Niên

Trượt băng sân thể thao giải trí Nhà văn hóa thanh niên lầu ba, đã khánh thành sân trượt băng nhân tạo ngày 24/09/2010. Bổ xung thêm 1 loại hình thể thao cho ngành giải trí lành mạnh TP HCM. Giới thiệu về Trượt băng Trượt băng sân thể thao giải trí  Nhà văn hóa thanh niên lầu ba, đã...

Tin mới nhất
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Tin tức trực tuyến
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 31
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 28
 
  •   Hôm nay 8,189
  •   Tháng hiện tại 126,107
  •   Tổng lượt truy cập 15,108,283