Kết quả & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh trượt ngôi vô địch

Thứ năm - 15/03/2018 17:21
Kết quả & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh trượt ngôi vô địch

(Tin thể thao) Giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam 2018 đã khép lại với sự tiếc nuối của Tuấn Minh khi anh bất bại nhưng chỉ đứng thứ 4 chung cuộc, trong khi đó Lê Quang Liêm không bảo vệ được ngôi vô địch.

Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế ở Việt Nam

TTKỳ thủKết quảElo

1

Mareco, Sandro

7½/9

2635

2

Karthikeyan, Murali

7/9

2592

3

Pichot, Alan

7/9

2558

4

Lê Tuấn Minh

7/9

2489

5

Wang, Hao

6½/9

2713

6

Lê Quang Liêm

6½/9

2736

7

Trần Tuấn Minh

6½/9

2522

8

Wen, Yang

6½/9

2608

9

Gordievsky, Dmitry

6/9

2630

10

Zhao, Jun

6/9

2599

11

Trần Minh Thắng

6/9

2366

12

Raghunandan, Kaumandur Srihari

6/9

2412

13

Nguyễn Văn Huy

6/9

2454

14

Nguyễn Ngọc Trường Sơn

6/9

2630

15

Li, Yankai

6/9

2434

16

Saduakassova, Dinara

6/9

2479

17

Rozum, Ivan

6/9

2582

18

Krysa, Leandro

6/9

2548

19

Chen, Qi b

6/9

2359

20

Mithil, Ajgaonkar

6/9

2222

21

Xu, Yi

6/9

2499

22

Liu, Guanchu

6/9

2460

23

Zou, Chen

5½/9

2291

24

Karthikeyan, P.

5½/9

2473

25

Pascua, Haridas

5½/9

2431

26

Erigaisi Arjun

5½/9

2458

27

Bùi Vinh

5½/9

2400

28

Aravindh,Chithambaram VR.

5½/9

2617

29

Lei, Tingjie

5½/9

2545

30

Sivuk, Vitaly

5½/9

2526

31

Pena Gomez, Manuel

5½/9

2478

32

Tu, Hoang Thong

5½/9

2414

33

Dao, Thien Hai

5½/9

2474

34

Kulkarni Bhakti

5½/9

2275

35

Santiago, Yago De Moura

5/9

2473

36

Vishnu Prasanna. V

5/9

2526

37

Nguyen, Anh Khoi

5/9

2435

38

Nguyen, Van Hai

5/9

2335

39

Llaneza Vega, Marcos

5/9

2430

40

Hoang, Canh Huan

5/9

2402

41

Nandhidhaa, PV

5/9

2261

42

Cao, Sang

5/9

2381

43

Lu, Chan Hung

5/9

2181

44

Dixit, Nikhil

5/9

2251

45

Czebe, Attila

5/9

2436

46

Taher, Yoseph Theolifus

5/9

2375

47

Nguyen, Duc Hoa

5/9

2463

48

Wang, Jue

5/9

2354

49

Raja Harshit

5/9

2444

50

Nitish Belurkar

5/9

2293

51

Zhang, Ziji

5/9

2374

52

Rathnakaran, K.

5/9

2395

53

Harsha Bharathakoti

4½/9

2443

54

Deepan Chakkravarthy J.

4½/9

2520

55

Anand Nadar

4½/9

2262

56

Pham, Chuong

4½/9

2393

57

Diu, Viacheslav

4½/9

2426

58

Setyaki, Azarya Jodi

4½/9

2331

59

Akshat, Khamparia

4½/9

2408

60

Dang, Hoang Son

4½/9

2317

61

Le, Huu Thai

4½/9

2223

62

Shyaamnikhil P

4½/9

2394

63

Abhishek, Kelkar

4½/9

2370

64

Xu, Zhihang

4½/9

2364

65

Gomes, Mary Ann

4½/9

2318

66

Sammed Jaykumar,Shete

4½/9

2382

67

Raja Rithvik R

4½/9

2227

68

Kulkarni, Chinmay

4½/9

2215

69

Alfred, Nathan S W

4½/9

2208

70

Kathmale, Sameer

4½/9

2320

71

Nguyen, Phuoc Tam

4½/9

2169

72

Nguyen, Anh Dung

4½/9

2491

73

Bach, Ngoc Thuy Duong

4½/9

2000

74

Nguyen, Thi Thanh An

4½/9

2274

75

Lee, Jun Hyeok

4½/9

2286

76

Divya Deshmukh

4½/9

2138

77

Le, Minh Hoang

4½/9

2184

78

Sharma, Dinesh K.

4/9

2247

79

Karavade, Eesha

4/9

2391

80

Bogdanovich, Stanislav

4/9

2560

81

Gara, Ticia

4/9

2357

82

Abelgas, Roel

4/9

2273

83

Snehal, Bhosale

4/9

2105

84

Vo, Thanh Ninh

4/9

2370

85

Dimakiling, Oliver

4/9

2441

86

Liu, Zhaoqi

4/9

2133

87

Tokhirjonova, Gulrukhbegim

4/9

2318

88

Piasetski, Leon

4/9

2258

89

Moksh Amit Doshi

4/9

2256

90

Duong, The Anh

4/9

2327

91

Sihite, Chelsie Monica Ignesias

4/9

2189

92

Sethuraman, S.P.

4/8

2649

93

Laxman, R.R.

4/8

2457

94

Samant Aditya S

4/9

2107

95

Li, Ruofan

4/9

2351

96

Pham, Le Thao Nguyen

3½/9

2354

97

Vo, Thi Kim Phung

3½/9

2425

98

Kunal, M.

3½/9

2340

99

Vogt, Lothar

3½/9

2402

100

Quizon, Daniel

3½/9

2204

101

Manush Shah

3½/9

2202

102

Bhambure, Shantanu

3½/9

2135

103

Gu, Xiaobing

3½/9

2354

104

Kulkarni, Vinayak

3½/9

2161

105

Nguyen, Hoai Nam

3½/9

2177

106

Pratyusha, Bodda

3/9

2164

107

Luong, Phuong Hanh

3/9

2192

108

Nguyen, Quoc Hy

3/9

2039

109

Doan, Van Duc

3/9

2112

110

Tran, Le Dan Thuy

3/9

2036

111

Nguyen, Hoang Nam

3/9

2188

112

Looi, Xin Hao

3/9

2104

113

Jishitha D

3/9

2099

114

Vatsal Singhania

3/9

2090

115

Hoang, Thi Bao Tram

3/9

2410

116

Pham, Xuan Dat

3/9

2118

117

Song, Yuxin

3/9

2067

118

Andyka, Pitra

3/9

2265

119

Yee, Soon Wei

3/8

2263

120

Pham, Thi Thu Hien

2½/9

2138

121

Thipsay, Bagyashree Sathe

2½/9

2000

122

Vasilyev, Mikhail

2½/9

2141

123

Nguyen, Thi Mai Hung

2½/9

2321

124

Swati Ghate

2½/9

2249

125

Emperado, Emmanuel

2½/8

2232

126

Vaingorten, Yaaqov

2/9

2298

127

Kwon, Sehyun

1½/9

2169

128

Priyanka, K

1½/8

2087

129

Saravana, Krishnan P.

0/1

2312

130

Zhu, Yi

0/1

2420

131

Tran, Ngoc Lan

0/1

2250

132

Sai Agni Jeevitesh, J

0/1

2373

133

To, Nhat Minh

0/1

2364

Kết quả thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam (ván 9)

TT

Kỳ thủ - Điểm số - Elo

Kết quả

Kỳ thủ - Điểm số - Elo

1

IM Lê Tuấn Minh (6½) 2489
½ - ½
GM Karthikeyan (6½) 2592

2

GM Mareco, S. (6½) 2635
1 - 0
GM Krysa, L. (5) 2548

3

GM Pichot, Alan (6) 2558
1 - 0
GM Gordievsky (6) 2630

4

GM Lê Quang Liêm (5½) 2736
1 - 0
GM Sivuk, Vitaly (5½) 2526

5

GM Wang, Hao (5½) 2713
1 - 0
FM E. Arjun (5½) 2458

6

IM Trần Minh Tuấn (5½) 2366
½ - ½
GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn (5½) 2630

7

FM Zou, Chen (5½) 2291
0 - 1
GM Wen, Yang (5½) 2608

8

GM Zhao, Jun (5½) 2599
½ - ½
IM Xu, Yi (5½) 2499

9

GM Lei, Tingjie (5½) 2545
0 - 1
GM Tran, Tuan M. (5½) 2522

10

IM Nguyen, A. K. (5) 2435
0 - 1
GM Rozum, Ivan (5) 2582

11

GM V. Prasanna. V (5) 2526
0 - 1
Li, Yankai (5) 2434

12

IM Saduakassova (5) 2479
1 - 0
IM Llaneza Vega (5) 2430

13

IM Raghunandan (5) 2412
1 - 0
GM Santiago, Y. (5) 2473

14

IM Karthikeyan. (5) 2473
½ - ½
GM Bui, Vinh (5) 2400

15

IM Liu, Guanchu (5) 2460
1 - 0
FM Hoang, C. H. (5) 2402

16

IM Nguyen, V. H. (5) 2454
1 - 0
GM Cao, Sang (5) 2381

17

IM Raja Harshit (5) 2444
0 - 1
Chen, Qi b (5) 2359

18

Mithil, A. (5) 2222
1 - 0
GM Czebe, Attila (5) 2436

19

GM Aravindh, C.. (4½) 2617
1 - 0
IM Pham, Chuong (4½) 2393

20

GM Deepan C. J. (4½) 2520
0 - 1
GM Tu, Hoang T. (4½) 2414

21

IM Kathmale, S. (4½) 2320
0 - 1
IM Pena Gomez (4½) 2478

22

Sammed Jayku. (4½) 2382
0 - 1
GM Dao, Thien H. (4½) 2474

23

GM Nguyen, D. H. (4½) 2463
½ - ½
Zhang, Ziji (4½) 2374

24

IM Bharathakoti (4½) 2443
0 - 1
CM K. Bhakti (4½) 2275

25

IM Pascua, H. (4½) 2431
1 - 0
Nguyen, P. T. (4½) 2169

26

IM Lu, Chan Hung (4½) 2181
½ - ½
IM Diu, V. (4) 2426

27

GM Nguyen, A. D. (4) 2491
½ - ½
FM Anand Nadar (4) 2262

28

GM Laxman, R.R. (4) 2457
0 - 1
Dixit, Nikhil (4) 2251

29

IM Akshat, K. (4) 2408
½ - ½
Kulkarni, C. (4) 2215

30

IM Rathnakaran. (4) 2395
1 - 0
FM Abelgas, Roel (4) 2273

31

FM N. Belurkar (4) 2293
1 - 0
IM Karavade, E. (4) 2391

32

FM Taher, Y. T. (4) 2375
1 - 0
IM Piasetski, L. (4) 2258

33

FM Lee, Jun H. (4) 2286
½ - ½
IM Abhishek, K. (4) 2370

34

WGM Nguyen, T. T. (4) 2274
½ - ½
FM Xu, Zhihang (4) 2364

35

WIM Nandhidhaa (4) 2261
1 - 0
WGM Gara, Ticia (4) 2357

36

M. A. Doshi (4) 2256
0 - 1
WGM Wang, Jue (4) 2354

37

IM Nguyen, V. H. (4) 2335
1 - 0
Snehal, B. (4) 2105

38

FM Raja R. R (4) 2227
½ - ½
FM Setyaki, A. (4) 2331

39

WFM Bach, N. T. (4) 2000
½ - ½
FM Dang, H. S. (4) 2317

40

IM Sharma, D. K.. (3½) 2247
½ - ½
GM Bogdanovich (3½) 2560

41

CM Le, Huu Thai (3½) 2223
1 - 0
GM Vogt, Lothar (3½) 2402

42

IM S. P (3½) 2394
1 - 0
Manush Shah (3½) 2202

43

FM Alfred, N. S. (3½) 2208
1 - 0
IM Pham, L. T. (3½) 2354

44

WGM Gu, Xiaobing (3½) 2354
0 - 1
CM Le, Minh H. (3½) 2184

45

WFM D. Deshmukh (3½) 2138
1 - 0
Kunal, M. (3½) 2340

46

Quizon, D. (3½) 2204
0 - 1
WGM Gomes, M. A. (3½) 2318

47

WGM Tokhirjonova (3½) 2318
½ - ½
Liu, Zhaoqi (3½) 2133

48

IM Dimakiling (3) 2441
1 - 0
Pham, Xuan D. (3) 2118

49

IM Vo, Thanh N. (3) 2370
1 - 0
Doan, Van Duc (3) 2112

50

IM Li, Ruofan (3) 2351
1 - 0
WFM Jishitha D (3) 2099

51

IM Duong, The A. (3) 2327
1 - 0
V. Singhania (3) 2090

52

Kulkarni, V. (3) 2161
½ - ½
Emperado, E. (2) 2232

53

Samant A. S (3) 2107
1 - 0
WIM Luong, P. H. (3) 2192

54

WIM Sihite, C. M. (3) 2189
1 - 0
CM Nguyen, Q. H. (3) 2039

55

Bhambure, S. (3) 2135
½ - ½
FM Andyka, Pitra (2½) 2265

56

IM Vasilyev, M. (2½) 2141
0 - 1
WGM Vo, Thi K. P. (2½) 2425

57

WFM Tran, L. D. (2½) 2036
½ - ½
WGM Hoang, T. B. (2½) 2410

58

FM Yee, Soon Wei (2½) 2263
½ - ½
WIM Pratyusha, B. (2½) 2164

59

Nguyen, H. N. (2½) 2177
1 - 0
Pham, T. T. (2½) 2138

60

Looi, Xin Hao (2½) 2104
½ - ½
WCM Song, Yuxin (2½) 2067

61

WIM Thipsay, B. (2½) 2000
0 - 1
CM Nguyen, H. N. (2) 2188

62

WGM Nguyen, T. M. (2) 2321
½ - ½
FM Vaingorten (1½) 2298

63

WGM Swati Ghate (1½) 2249
1 - 0
CM Kwon, Sehyun (1½) 2169

Kết quả & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh trượt ngôi vô địch 1
Federer - Krajinovic: 57 phút xây xẩm mặt mày (Vòng 3 Indian Wells)

Trận đấu đã diễn ra trong vỏn vẹn có 57 phút và kết thúc rất một chiều.

Bấm xem >>

Nguồn tin: hn.24h.com.vn


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Trượt băng NVH Thanh Niên

Trượt băng sân thể thao giải trí Nhà văn hóa thanh niên lầu ba, đã khánh thành sân trượt băng nhân tạo ngày 24/09/2010. Bổ xung thêm 1 loại hình thể thao cho ngành giải trí lành mạnh TP HCM. Giới thiệu về Trượt băng Trượt băng sân thể thao giải trí  Nhà văn hóa thanh niên lầu ba, đã...

Tin mới nhất
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Tin tức trực tuyến
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 27
 
  •   Hôm nay 3,626
  •   Tháng hiện tại 153,254
  •   Tổng lượt truy cập 15,135,430