Tag Archives: nitrat

Lebanon phát hiện hơn 4 tấn hóa chất amoni nitrat gây nổ gần cảng Beirut

Các chuyên gia quân đội Lebanon đã được huy động để kiểm tra và phát hiện 4,35 tấn hóa chất nguy hiểm trong 4 container được lưu trữ ở gần cảng Beirut. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguồn gốc hoặc chủ sở hữu của số hóa chất …

Xem thêm »