Tag Archives: L1!

Ơn trời, điện thoại Vsmart cuối cùng đã có chứng chỉ Widevine L1!

Netflix là một ứng dụng đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe từ thiết bị. Bên cạnh những yếu tố hiển nhiên như chất lượng màn hình (độ phân giải, khả năng tái tạo nội dung HDR), tốc độ đường truyền hay gói Netflix mà người dùng đăng ký; để …

Xem thêm »