Trượt băng bắn cung nghệ thuật giải trí

http://saigonfunclub.com


Dũng Hà Trượt Băng và ct truyền hình Thể Thao & Cuộc sống

Dũng Hà Trượt Băng và ct truyền hình Thể Thao & Cuộc sống
Dũng Hà giao lưu và trượt băng tại nhà Văn hóa Thanh niên TP


Dũng Hà trượt băng và giao lưu tại nhà văn hóa thanh niên
http://www.youtube.com/watch?v=Gvwp8EkVLM4

Tác giả bài viết: fifi