Trượt băng bắn cung nghệ thuật giải trí

http://saigonfunclub.com


Mười phút với Lukas

Mười phút với Lukas
Lukas. Tác giả của những cây cung Museum quality
Lukas là ai ? các bạn trẻ VN chắc là không biết ! Lukas là tác giả của những cây cung Museum quality, chúng tôi cũng phải chờ cả năm trời mới nhận được cây cung Thổ, kể từ lúc đặt hàng từ anh ta...Muốn tìm anh ? Discovery, History Channel,
Xin đón xem post tới, "Mười phút với Lukas, World's Grand Master Bowyer" video, do chính Admin quay và phỏng vấn con người chỉ có trong huyền thoại này...
Mười phút với Lukas 1


Mười phút với Lukas 2


Mười phút với Lukas 3


Mười phút với Lukas 4


Mười phút với Lukas 5


Mười phút với Lukas 6


Mười phút với Lukas 7

Mười phút với Lukas 8

Mười phút với Lukas 9


Nguồn tin: saigonfunclub.com