Trượt băng bắn cung nghệ thuật giải trí

http://saigonfunclub.com


Những sở nào có thể sáp nhập?

Những sở nào có thể sáp nhập?
Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch - Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.
Những sở nào có thể sáp nhập? 1

Việt Chung - Hoàng Thùy

Nguồn tin: vnexpress.net